top of page
FB_Bodyandsoul2_edited.png

Gustav Holst - The Evening Watch (uit Twee motetten Op.43 No.1)

Tekst: Henry Vaughan

BODY:

Farewell! I go to sleep;

but when the day-star springs, I’ll wake again.

SOUL:

Go, sleep in peace;

and when thou liest unnumber’d in thy dust,

when all this frame is but one dram,

and what thou now descriest in sev’ral parts shall want a name,

Then may his peace be with thee,

and each dust writ in his book,

who ne’er betray’d man’s trust!

BODY:

Amen! but hark, ere we two stray

How many hours dost think ’till day?

SOUL:

Ah go; th’art weak, and sleepy.

Heav’n is a plain watch,

and without figures winds all ages up;

who drew this circle, even he fills it; days and hours are blinds.

Yet this take with thee.

The last gasp of time is thy first breath,

and man’s eternal prime.

LICHAAM:

Vaarwel! Ik ga naar bed; maar wanneer

De morgenster verschijnt

zal ik weer wakker worden.

ZIEL:

Ga, slaap in vrede; en wanneer je ligt

Ongenummerd in je stof,

als dit hele bouwsel maar één dram is,

en wat men nu beschrijft als verschillende delen een naam nodig zal hebben,

Moge dan Zijn vrede met je zijn, en met elk stofje

dat in Zijn boek staat:

Hij, die nooit het vertrouwen van de mens geschonden heeft! 

LICHAAM:

Amen! maar luister, voordat we afdwalen

Hoeveel uur is er denk je tot de dag?

ZIEL:

Ach ga; je bent zwak en slaperig.

De hemel is een simpel horloge

en windt zonder cijfers alle tijden op;

wie deze cirkel tekende, Zelf vult Hij het;

dagen en uren zijn blinden.

Toch neem dit mee.

De laatste ademtocht van de tijd

Is je eerste levenslucht

en de eeuwige bloei van de mens.

 


 

Charles Villiers Stanford - Beati quorum via, Op. 38 No.3

(Woorden uit Psalm 119:1)


 

Beati quorum via integra est,

qui ambulant in lege Domini.

Zalig zijn zij die de integere weg volgen

en de wet van de Heer onderhouden. 

Ivan Yohan - Agnus Dei (Balinees thema uit de Indonesische mis)

(Woorden uit het Ordinarium van de Mis)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, geef ons vrede.

 

Ivan Yohan - Après un rêve

(Tekst: Romain Bussine).

Dans un sommeil

que charmait ton image

Je rêvais le bonheur, ardent mirage,

Tes yeux étaient plus doux,

ta voix pure et sonore,

Tu rayonnais

comme un ciel éclairé par l'aurore;

 

Tu m'appelais et je quittais la terre

Pour m'enfuir avec toi vers la lumière,

Les cieux pour nous

entr'ouvraient leurs nues,

Splendeurs inconnues,

lueurs divines entrevues,

 

Hélas! Hélas! triste réveil des songes

Je t'appelle, ô nuit,

rends moi tes mensonges,

Reviens, reviens radieuse,

Reviens ô nuit mystérieuse!

In een slaap

die door jouw beeld werd betoverd

Droomde ik van het geluk, vurige zinsbegoocheling.

Je ogen waren zachter, je stem zuiver en welluidend,

Je straalde als een hemel die door de dageraad wordt verlicht.

Je riep me en ik verliet de aarde

Om met jou te vluchten naar het licht,

De hemel opende

voor ons zijn wolken,

En ongekende pracht,

hemelse schitteringen konden we zien,

Helaas! helaas, treurig ontwaken van de dromen

Ik roep je, oh nacht, geef me mijn dromen terug,

Kom terug, kom stralend terug,

Kom terug, oh geheimzinnige nacht!

Steve Dobrogosz - Mass

 

1. Kyrie

(Woorden uit het Ordinarium van de Mis)

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Heer, ontferm u

Christus, ontferm u

Heer, ontferm u

 

2. Gloria

(Woorden uit het Ordinarium van de Mis)

Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te. Benedicimus te.

Adoramus te. Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite, Iesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.

Tu solus Altissimus, Iesu Christe.

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.

Amen.

Eer aan God in den hoge

 en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.

Wij verheerlijken U en zeggen U.

dank voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;

Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.

 Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.

Amen.


 

3. Credo

(Woorden uit het Ordinarium van de Mis)

Credo in unum Deum.

Patrem omnipotentem,

factorem caeli et terrae,

visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum

Jesum Christum,

Filium Dei unigenitum,

Et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, lumen de lumine,

Deum verum de Deo vero.

Genitum, non factum,

consubstantialem Patri:

per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines

et propter nostram salutem

descendit de caelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine:

Et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato:

passus, et sepultus est.

Et resurrexit tertia die,

secundum scripturas.

Et ascendit in caelum:

sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est

cum gloria judicare vivos et mortuos:

Cujus regni non erit finis.

Et in Spiritum sanctum Dominum,

et vivificantem:

Qui ex Patre, Filioque procedit.

Qui cum Patre, et Filio simul adoratur,

et conglorificatur:

Qui locutus est per Prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma

in remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum

Et vitam venturi saeculi.

Amen.

Ik geloof in één God,

de almachtige Vader, Schepper

van hemel en aarde,

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer,

Jezus Christus,

eniggeboren Zoon van God,

en vóór alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, Licht uit Licht,

ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen,

één in wezen met de Vader,

door Wie alles geschapen is.

Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil

uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria,

en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,

heeft geleden

onder Pontius Pilatus en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag,

volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel

zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid

om te oordelen levenden en doden.

En aan Zijn Rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest,

die Heer is en het leven geeft;

die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

die met de Vader en de Zoon

samen wordt aanbeden en verheerlijkt;

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel

tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden,

en het leven van het komend Rijk.

Amen.


 

4. Sanctus

(Woorden uit het Ordinarium van de Mis)

Sanctus, Sanctus, Sanctus,

Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Osanna in excelsis.

 

Benedictus qui venit

in nomine Domini.

Osanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt

in de Naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

 

5. Agnus Dei

(Woorden uit het Ordinarium van de Mis)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, geef ons vrede.

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
bottom of page